logo-divi_atsauce.png

Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta nepieciešamību: Mežinieku apkaimes kopiena ir izveidojusies, lai risinātu konkrētās apkaimes pilsoniskajai sabiedrībai svarīgus jautājumus, tai sk. veidotu kopīgu viedokli pašvaldībā un  ietekmētu tās lēmumu pieņemšanu,  uzlabotu dzīves kvalitāti vietējā līmenī un veicinātu pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un attīstību, tai skaitā veicinot ikviena piederības sajūtu konkrētajai apkaimei, tās vērtībām. 

Projekta mērķi ir:

  • veicināt uzticēšanos biedrībai kā visu apkaimes iedzīvotāju interešu pārstāvei, izveidot ilgtspējīgu pamatu sadarbībai ar pašvaldību; 

  • ar vēstures un apkaimes izziņu veicināt piederības sajūtu Mežinieku apkaimei, tādejādi sekmējot atbildības  un ieinteresētības palielināšanos sabiedrībā;

  • sekmēt Mežinieku apkaimes iedzīvotāju atbildību un iesaistīšanos kopienā, izmantojot šim brīdim visefektīvākos instrumentus; 

  • veicināt apkaimes iedzīvotāju izpratni par pilsoniskās līdzdalīs nozīmi un tās sniegtajiem ieguvumiem ar praktiskas darbošanās un sadarbības palīdzību; 

  • celt biedrības kapacitāti caur šobrīd aktuālām apmācībām

  • dalīties ar gūtajām zināšanām, sekmējot citu kopienu attīstību Latvijā.

 

Aktivitāšu kopums veicinās atbildīgas sabiedrības un pilsoniskās apziņas veidošanu kopienā, būs kā nākamais secīgais solis, lai nodrošinātu kopienas ilgtspējīgu attīstību. Projekts ļaus Mežinieku kopienai kļūt par piemēru Skandināvijas daudzgadu pieredzē balstītai, plānveidīgai un organizētai sabiedrības attīstības virzībai noteiktā teritoriālā vienībā.

Uzdevumi:

  1. Mežinieku iedzīvotāju interešu pārstāvniecība pašvaldībā

  2. Piederības sajūtas Mežinieku apkaimei veicināšana, līdztekus sekmējot iedzīvotāju identitātes apzināšanos un patriotismu savai valstij.

  3. Iedzīvotāju atbildības, kopības sajūtas u.c. pilsoniskai sabiedrībai raksturīgu iemaņu attīstība caur sadarbības veicināšanu.

Ilgums:

No 2022-02 līdz 2022-10 (9 mēn.)

Budžets:

SIF pieprasītā summa: 30710,72 EUR || 100.00%
Līdzfinansējums: 0.00 EUR || 0.00%

Finansē: 

Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Projekta aktualitātes

IMG_8608.jpg

Noticis pieredzes apmaiņas seminārs permakultūrā

2022. gada 24. aprīlī Brodužu mājsaimniecībā "Mežauļi" notika pieredzes apmaiņa starp Mežinieku iedzīvotājiem viedajā saimniekošanā.

b0cf76_91a904b0caab44b29b3b08843767cf73~mv2.jpg

Senioru intervēšana noslēdzas un sākas stāstu transkripcija

Martā un aprīlī veiktā apkaimes senioru intervēšana tuvojas noslēgumam un uzsākta stāstu transkripcija, lai materiālu varētu nodot muzeja lietošanai. 

IMG_6505.jpg

Mežinieku kopiena uzsāk projekta realizāciju

2022. gada februārī uzsākta projekta realizācija un plānoti darbi pirmajām aktivitātēm. Spied uz bultiņas, lai uzzinātu vairāk!