top of page

Mežinieki lepojas

Aicinām iepazīties ar apkaimes iedzīvotāju veidotu bagātību sarakstu, ar ko patiesi lepojamies! 

AT2A0212.JPG
Kopiena, kas sākusi  sadarboties un kopā aug

Lepojamies ar šādām kopienas īpašībām: atvērto komunikāciju,  pieejamību un labvēlību, ideju pārbagātību, lielo darba sparu un neatlaidību.Izveidoto konstruktīvo sadarbību ar pašvaldību, uzņēmību  solidarizēt apkaimes sabiedrību un realizēt daudzās aktivitātes.

Screenshot 2022-11-07 at 20.19.35.png
Aktīvi un darbīgi cilvēki un uzņēmumi apkaimē

Pamatā apkaimes ļaudis lepojas ar aktīvo biedrības kodolu: Līgu Brodužu, Inesi Kukli, Līvu Priedi, Inetu Bošu un Ullu Antonu, jo tiem piemīt radošums, enerģija, māka iesaistīt apkaimes ļaudis.

Lepojas ar pirmo sociālo uzņēmumu valstī, kas saistīts ar dzīvnieku labturību – “Dabas zirgi”, kā arī citiem uzņēmumiem, kas darbojas atbilstoši kopienas vērtībām.

AT2A0450.JPG
Izpalīdzīgi un forši kaimiņi

Kopienā lepojas ar kaimiņiem, kuri nesavtīgi dalās ar savas zemes augļiem un noderīgiem padomiem, un pieredzēm, ar tiem, kuri gatavi iesaistīties kopienas darbos, lai kopējā apkaime kļūtu skaistāka un attīstītos.

Konkrēti tika minēti saimnieki no “Mežauļiem”, “Lapsukalna”, “Mazmellupiem”, “Lielratniekiem”, “Misām”, “Rogām”.

284374028_1221208681751001_382153911638758237_n.jpg
Aktīvi, perspektīvi jaunieši

Ar jauniešiem, kuri aktīvi iesaistās kopienas dzīvē (Alise un Mārtiņš Šterni, Edgars Kuklis, Bernards, Dominiks Mekšs u.c.), kuri bez aktivitātēm kopienā spēj radīt aktīvo kodolu arī savā skolā, esot skolēnu pašpārvaldes vadītāji (Edgars Kuklis, Bernards Mekšs), kuri spēj saskatīt perspektīvu un uzsākt uzņēmējdarbību Mežiniekos (Eduards Mekšs, Edgars Kuklis, u.c.), kuri sasniedz augstus sasniegumus sportā (Endija Tērauda startēja Pekinas olimpiskajās spēlēs skeletonā) u.c. 

Misa atvasara.jpg
Dabiska, tīra vide tuvu Rīgai

Ļaudis lepojas ar bioloģiskajām lauku saimniecībām, ar dabīgo pļavu noganīšanu (zirgi, govis, aitas), ar dabas takām (vienu no tām – kopienas veidotu) un skaisto Misas upi, ar vēl saglabātajiem mežiem un to dabas bagātību.

AT2A0719.JPG
Apkaimes tradīcijas

Visvairāk iedzīvotāji atzīmējuši tādas tradīcijas kā Mežinieku svētki un Jāņu ielīgošana, kā arī minējuši Ziemassvētkus bērniem, Ūsiņdienu, danču vakarus un citus kopienas pasākumus.

20200604_112338.jpg
Sakoptas lauku sētas

Iedzīvotāji nosaukuši daudazas lauku sētas, taču vairākkārt pieminējuši sekojošas sētas “Mežauļi”, “Lielratnieki”, “Vītas”, “Lillijas”, “Jaunpriedāji”, “Valmoniras”. Daudzas no tām ir guvušas arī novada goda zīmi “Jūsu īpašums dara skaistāku mūsu novadu”.

WhatsApp Image 2022-09-15 at 9.40.13 AM (1).jpeg
Zaļā dzīvesveida ieviešana kopienā, bioloģiski apsaimniekoto zemju platību pieaugšana

Iedzīvotāji priecājas par kopienas vērtības vairojošajiem pasākumiem: lielo atsaucību permakultūras semināram un daudzajām lauku sētām, kas iet šo ceļu; ar skaistās puķu dobes izveidošanu Plakanciemā, aktīvu dalību talkās. Tāpat iedzīvotāji lepojas, ka apkaimē ir atkritumu šķirošanas punkts, kas tiek aktīvi izmantots, ka kopienas pasākumos netiek lietoti vienreiz-lietojamie trauki u.c. inventārs vienreizējam patēriņam; ka mums ir grāmatu apmaiņas skapji un tādējādi var taupīt dabu; ka apkaimē palielinās platības, kas tiek apsaimniekotas ar bioloģiskām metodēm, samazinot pesticīdu un ķimikāliju lietošanu un mūsu dabas indēšanu.

bottom of page