top of page
20220730_193304.jpg

​Vīzija, misija, mērķi, stratēģija

Biedrības vīzija:

Biedrība ir vadošais publiskā sektora sociālais partneris Mežinieku apkaimē un nozīmīgs partneris ekonomikas politikas veidošanā Ķekavas novadā, līderis viedo ciemu koncepta ieviešanai Latvijā.

 

Biedrības misija: 

Izveidot un uzturēt ilgtspējīgu, vienotu, sociāli atbildīgu Mežinieku apkaimes iedzīvotāju kopienu - viedo ciemu, kas spēj sekmēt labvēlīgu, drošu un pievilcīgu vidi dzīvošanai, saimniekošanai un apkaimes attīstībai.
 

Biedrības mērķi:

  • Veicināt un atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos Mežinieku apkaimes attīstībā;

  • Veicināt iedzīvotājos piederības sajūtu Mežinieku apkaimei;

  • Veicināt un atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību;

  • Veicināt un uzturēt videi draudzīgu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un saimniekošanu;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes iedzīvotāju intereses pašvaldības, valstiskā un starptaustiskā līmenī;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes bērnu un jauniešu intereses, veicināt to līdzdalību apkaimes attīstībā, vairojot piederības sajūtu apkaimei.

Apkaimes attīstības stratēģiju vari lejupielādēt ŠEIT

Ar biedrības statūtiem var iepazīties ŠEIT

bottom of page