20220730_193304.jpg

​Vīzija, misija, mērķi, stratēģija

Biedrības vīzija:

Biedrība ir vadošais publiskā sektora sociālais partneris Mežinieku apkaimē un nozīmīgs partneris ekonomikas politikas veidošanā Ķekavas novadā, līderis viedo ciemu koncepta ieviešanai Latvijā.

 

Biedrības misija: 

Izveidot un uzturēt ilgtspējīgu, vienotu, sociāli atbildīgu Mežinieku apkaimes iedzīvotāju kopienu - viedo ciemu, kas spēj sekmēt labvēlīgu, drošu un pievilcīgu vidi dzīvošanai, saimniekošanai un apkaimes attīstībai.
 

Biedrības mērķi:

  • Veicināt un atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos Mežinieku apkaimes attīstībā;

  • Veicināt iedzīvotājos piederības sajūtu Mežinieku apkaimei;

  • Veicināt un atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību;

  • Veicināt un uzturēt videi draudzīgu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un saimniekošanu;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes iedzīvotāju intereses pašvaldības, valstiskā un starptaustiskā līmenī;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes bērnu un jauniešu intereses, veicināt to līdzdalību apkaimes attīstībā, vairojot piederības sajūtu apkaimei.

Apkaimes attīstības stratēģiju vari lejupielādēt ŠEIT