top of page

Mežinieku teritorija

Šobrīd Mežinieki apvieno divus mazus ciematus - Plakanciemu un Mellupus un to piegulošās teritorijas. Pēdējie statistikas dati rāda, ka 2018. gada janvāri šeit ir 406 deklarētie iedzīvotāji jeb 2% no kopējā deklerēto iedzīvotāju skaita Ķekavas novadā.

karte_edited.jpg
bottom of page