20171015_175727.jpg

Realizētie vai realizācijas procesā esošie projekti

Lai biedrība varētu īstenot savus mērķus, ar degsmi un entuziasmu vien nepietiek. Pateicoties biedrības biedru profesionalitātei un ieguldītajam brīvprātīgajam darbam, ir izdevies piesaistīt finansējumu projektu izdevumu segšanai.

 
logo-divi_atsauce.png

Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

norade_preview.png

Rādām ceļu Mežiniekos

Finansē Ķekavas novada pašvaldība

Active-citizens-fund.png

Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā

Finansē Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF)