top of page

Realizētie vai realizācijas procesā esošie projekti

Lai biedrība varētu īstenot savus mērķus, ar degsmi un entuziasmu vien nepietiek. Pateicoties biedrības biedru profesionalitātei un ieguldītajam brīvprātīgajam darbam, ir izdevies piesaistīt finansējumu projektu izdevumu segšanai.

bottom of page