top of page
logo josla_plata_2-01-01.png

Ķekavas novada kopienu sadarbība ģimenes vērtību stiprināšanā

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sadarbības partneri:
biedrība “Partnerība Daugavkrasts,
Baldones pensionāru biedrība “Sābri”
Biedrība “Darām Daugmalei”

Projekta mērķis: veidot ģimenēm draudzīgāku vidi Ķekavas novadā un sekmēt sabiedrības līdzdalību, kopienu sadarbību, kopīgi organizējot trīs dažādus ģimeņu svētkus jeb pasākumus, kur katrā tiek godināts kāds no ģimenes locekļiem.

 

Projekta saturs:

Tiek veidoti trīs tematiski atšķirīgi pasākumi,  jo katrs no tiem ir par godu kādai no ar ģimeni saistītai svinamai dienai – Mātes, Bērnu aizsardzības un Tēvu dienai, akcentējot konkrētā ģimenes locekļa loma, misija ģimenē un sabiedrībā kopumā. Lai veicinātu izpratni par ģimeniskām vērtībām, katrā pasākumā tiek veidota svinamajai dienai piemērota programma, liekot akcentu uz konkrēto ģimenes locekli.

Svētkos galvenais akcents tiek likts uz:

- ģimenes locekļu sadarbības stiprināšanu, spēlējot spēles, piedaloties sacensībās un veicot uzdevumus ģimeņu darbnīcās;

- kopības sajūtas veicināšanu, sadziedoties, ejot rotaļās un veidojot vienotus mākslasdarbus;

- latvisku tradīciju iedzīvināšanu ģimenēs, izvēloties latviešu tradicionālos ēdienus, rotaļas un dziesmas,

- radošuma un katra ģimenes locekļa unikalitātes un spēju izpaušanu, darbojoties daudzajās meistarklasēs, piedaloties sacensībās.

- kopīgu svētku svinēšanas kā vienas no ģimenes vērtībām apzināšanos.

Projekta pasākumu cikls veicina arī apkaimes kopienu sadarbību, vietējo iedzīvotāju aktivitāti un socializēšanos vienota mērķa labā. 

Ilgums:

01.05.2023.- 15.09.2023.

Budžets:

14 800 Euro

Finansē: 

Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

bottom of page