top of page

Kopā mēs varam daudz vairāk!

Tu vari radīt pārmaiņas!

Mezinieku sv 2018_15.jpg
DSC_0525.JPG
WhatsApp Image 2021-11-10 at 08.42.40.jpeg

#AUGAM STIPRI

ZIEDOJUMI KOPIENAS STIPRINĀŠANAS AKTIVITĀTĒM

Kopīgi svētki, notikumi, pasākumi, mājas lapas un bankas konta uzturēšana, sapulces, alga grāmatvedim un lietvedim, tāpat citi šķietami nelielie, bet daudzskaitlīgie izdevumi kopā veido gana lielas izmaksas. Nupat ir pienācis tas brīdis, kad saprotam, ka veiksmīgai tālākai darbībai, ir nepieciešams  apkaimes iedzīvotāju finansiāls atbalsts. Tāpēc lūdzam ziedot šim mērķim kaut nelielu, bet regulāru summu.

#AUGAM 

ZIEDOJUMI BĒRNU UN JAUNIEŠU AKTIVITĀTĒM

Apkaimē dzīvo aktīvi jaunieši, kuriem ir idejas, ierosinājumi un radošums - to pierāda viņu pašu organizētie pasākumu. Lai motivētu bērnus un jauniešus uzņemties atbildību, veidojot savus pasākumus, nepieciešami papildus finansiālie resursi - te noderēs apkaimes iedzīvotāju ziedojumi. 

#AUGAM SKAISTI

ZIEDOJUMI PUĶU DOBES IZVEIDEI

Puķu dobes "trijstūrī" pretī Plakanciema veikaliņam izveide. Jau ir tapusi skice vizuālajam risinājumam, plānotās izmaksas dobes augu iegādei - 700 EUR. Augsnes sagatavošanu, augu stādīšanu, mulčēšanu, dobes uzturēšanu organizēsim kā brīvprātīgo darbu. Ziedojot vismaz 20 EUR no vienas mājas, mājas nosaukums tiks "iemūžināts" (uzrakstīts) uz kāda no M burtu ietverošajiem, gaišajiem akmeņiem.

WhatsApp Image 2021-06-19 at 21.33_edited.jpg

Saskaitot iedzīvotāju kopējās investīcijas plānoto darbu atbalstam, summa par 2021. gadu sasniedza 1221 EUR. Iedzīvotāji mērķtiecīgi izvēlējušies ziedojumu novirzīšanu kādai konkrētai aktivitātei:

690 EUR ceļa norādēm

185 EUR #AUGAM SKAISTI  (puķu dobes izveidei)

171 EUR #AUGAM STIPRI (biedrības organizētajiem pasākumiem un administratīvo izdevumu segšanai)

140 EUR #AUGAM GUDRI (divu grāmatu maiņas punktu izveidei - Mellupos un Plakanciemā)

35 EUR cits mērķis

 

Biedrība pateicas ikvienam ziedotājam par izrādīto atbalstu un uzticību!

bottom of page