top of page

Rādām ceļu Mežiniekos

Projekts tiek īstenots Ķekavas novada pašvaldības fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa programmā

Ķekavas novada Mežinieku apkaimei trūkst norāžu uz svarīgākajiem objektiem un lauku sētām, trūkst arī iedarbīgu instrumentu, lai vietējie iedzīvotāji šo apkaimi uztvertu kā vienotu teritoriālu vienību, kas ir ļoti būtiski apkaimes kopienas veidošanā. Kā arī pēdējā laikā Covid pandēmijas iespaidā ļoti trūkst kopīgu iedzīvotāju pasākumu un iespēju kopdarbībai. Tāpēc ir radīts šis projekts, kas risina visas iepriekš minētās problēmas un kura rezultāts kalpos par apkaimes kopienas kopīgas varēšanas un sadarbības simbolu.
Projekts ietver sekojošus uzdevumus:
1. Norāžu izvietojuma shēmas izstrāde un tās saskaņošana;
2. Norāžu satura un vizuālā veidola precizēšana, atbilstoši Mežinieku vizuālajai identitātei;
3. Norāžu izgatavošana;
4. Norāžu komplektēšana un piegāde uz uzstādīšanas vietām;
5. Norāžu uzstādīšana.
Mērķauditorija ir ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī visi apkaimes ciemiņi. Projekta rezultātā būs izliktas 70 ceļa norādes uz stratēģiski svarīgākajiem ceļu (pamatā pašvaldības) krustojumiem vai ceļgaliem, kas ved uz vairākiem objektiem, lauku sētām, kopā 14 vietās.
Projektā lielu īpatsvaru sastāda brīvprātīgais darbs – vairāk kā 80 stundu apmērā un tam ir liela nozīme Mežinieku aktīvās iedzīvotāju kopienas veidošanā. 

Projekts noslēdzies! Par tā rezultātu var lasīt šeit.

Projekta mērķis:

Veicināt iedzīvotāju aktivitāti, sadarbības prasmes un uzlabot Mežinieku apkaimes infrastruktūru, izvietojot ceļa norādes uz lauku sētām un vietām.

Ilgums:

No 2021-06 līdz 2021-10 (5 mēn.)

Budžets:

Pieprasītā summa: 2896,00 EUR || 92.00%
Līdzfinansējums: 247.00 EUR || 8.00%

bottom of page