top of page

01

Izturos ar cieņu pret apkaimi, kaimiņiem, dabu – kā saimnieks savā apkaimē

02

Esmu atbildīgs par tīrību, kārtību, koplietošanas objektu (ceļš, pieturas,…) atbilstošu, saudzīgu lietošanu

03

Pozitīvi attiecos pret kopienu, novērtēju paveikto, izsaku atzinību

04

Konfliktus apkaimē risinu komunicējot, ja nepieciešams noskaidroju kopienas viedokli

05

Nekritizēju kopienas darbu, bet nāku palīgā ar risinājumiem, darbu, laiku u.c. resursiem

06

Ārpus kopienas par to runāju tikai labu (nesaprašanos risinu iekšienē)

07

Esmu atbildīgs un nepaeju/nepabraucu garām, ja varu novērst esošu vai potenciālu negadījumu

08

Sasveicinos ar apkaimes ļaudīm, arī, ja personīgi nepazīstu

09

Augu kopā ar kopienu: pilnveidojos, iesaistos, atbalstu jauninājumus

10

Atbalstu principu “pirkt no tuvākā”, tādejādi veicinot vietējo uzņēmējdarbību

bottom of page