top of page

Iepazīsties ar komandu!

Sanākšana kopā ir sākums, palikšana kopā ir progress, kopīgs darbs ir panākumi. 

-Henrijs Fords

Valdes priekšsēdētājs: Līga Broduža

Valdes locekļi: Inese Kukle, Līva Priede, Ineta Boša, Ulla Antona

Plakanciems marts.jpg

Ulla Antona

Valdes locekle || administratīvā vadītāja

Atbildības jomas: biedrības administratīvā vadīšana, sadarbības starp dažādām ieinteresētajām pusēm veicināšana. 

Kontaktēties sekojošos jautājumos: informācija par biedrību, iestāšanās biedrībā, sadarbības jautājumi.

+371 26564258, Ulla.a@inbox.lv

bottom of page