top of page

Kā kļūt par biedru?

Ja arī Tu vēlies ietekmēt Mežinieku apkaimes attīstību un atbalstīt  biedrības “Mežinieku apkaimes attīstībai” aktivitātes un Tev ir saistoši tās sasniedzamie mērķi, būsim priecīgi Tevi redzēt biedru pulkā!

Tavi ieguvumi:

 • varēsi iniciēt pārmaiņas un piedalīties Mežinieku apkaimes attīstības procesos,

 • pirmais saņemsi informāciju par biedrības jaunumiem, pasākumiem, projektiem, aktivitātēm

 • iepazīties ar citiem aktīviem teritorijas iedzīvotājiem!


Biedrībā Tu vari darboties kā:

 • pilntiesīgs biedrs ar balstiesībām un aktīvu iesaistīšanos biedrības darbībā, ar iespēju kļūt par valdes locekli;

 • resursu biedrs bez balstiesībām, bez iespējam kļūt par valdes locekli, pēc savām iespējām ar ieteikumiem un konsultācijām atbalstīt biedrības darbību.


Pilntiesīga biedra iesniegums pdf formā

Resursa biedra iesniegums pdf formā


Kļūt par biedru vari, iesniedzot iesniegumu biedrības valdei. Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūti uz e-pastu mezinieku.apkaime@gmail.com, ar roku parakstītu iesniegumu nosūti vai nogādā personīgi biedrībai uz adresi - “Mežauļi”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113.


Saskaņā ar “Mežinieku apkaimes attīstībai” statūtiem, Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.


Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi “Mežinieku apkaimes attīstībai” biedri, bet balstiesības ir tikai pilntiesīgajiem biedriem.


Katrs biedrs piedalās Biedru sapulcē personīgi vai rakstiski, pilnvarojot pārstāvi. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim, un katrs biedrs saņem rakstisku uzaicinājumu uz to.


Biedru sapulcei ir tiesības:

 • apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus tajos;

 • pieņemt lēmumus par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

 • ievēlēt un atsaukt no pienākumu veikšanas valdes locekļus un revidentu;

 • apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

 • atsevišķā nolikumā noteikt biedrības simbolikas lietošanas kārtību;

 • vērtēt un apstiprināt valdes atskaites;

 • izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.


Saskaņā ar biedrības valdes lēmumu, ikgadējā biedru nauda ir noteikta: fiziskām personām – 10.00 EUR gadā, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem  – 20.00 EUR gadā.

bottom of page