top of page
seminars2_edited.png

Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai"

Biedrība „Mežinieku apkaimes attīstībai ” ir Mežinieku apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopiena. 

Mežinieku apkaime ir  vēsturiska teritorija, kas sevī ietver Plakanciema un Mellupu ciemus, un apkārtējo lauku teritoriju.


Biedrība dibināta 12.04.2013. sākotnēji  kā "Dabas zirgu biedrība" un 2020. gadā nomainīts biedrības nosaukums, statūti un valde, taču nemainīga palikusi sākotnējā iecere - radīt kopienu, kurā ir vienojoša vēlme darboties sabiedrības labā Mežinieku apkaimē.


Biedrības vīzija:

Biedrība ir vadošais publiskā sektora sociālais partneris Mežinieku apkaimē un nozīmīgs partneris ekonomikas politikas veidošanā Ķekavas novadā, līderis viedo ciemu koncepta ieviešanai Latvijā.


Biedrības misija: 

Izveidot un uzturēt ilgtspējīgu, vienotu, sociāli atbildīgu Mežinieku apkaimes iedzīvotāju kopienu - viedo ciemu, kas spēj sekmēt labvēlīgu, drošu un pievilcīgu vidi dzīvošanai, saimniekošanai un apkaimes attīstībai.Mērķi:


  • Veicināt un atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos Mežinieku apkaimes attīstībā;

  • Veicināt iedzīvotājos piederības sajūtu Mežinieku apkaimei;

  • Veicināt un atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību;

  • Veicināt un uzturēt videi draudzīgu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un saimniekošanu;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes iedzīvotāju intereses pašvaldības, valstiskā un starptaustiskā līmenī;

  • Pārstāvēt Mežinieku apkaimes bērnu un jauniešu intereses, veicināt to līdzdalību apkaimes attīstībā, vairojot piederības sajūtu apkaimei.

logo_zime-05.png

Logotips

Mežiniekiem ir sava atpazīstamības zīme, kurā iekļauts Misas loku veidols

“M” - Mežinieki, Misa, Mājas, Mīļums, Mīlestība pret dabu un līdzcilvēkiem. 

 “Augam Mežiniekos”-  dzīve šeit ir rosīga, kustībā un nepārtrauktā attīstībā, iedrošina uz izaugsmi. 

Lai mums kopā saticīga un priecīga augšana!

bottom of page