top of page

Augam viedi un veseli Mežiniekos!

Projekts tiek īstenots Ķekavas novada pašvaldības fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa programmā

Ķekavas novada Mežinieku apkaimei trūkst iespējas saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot savas zināšanas un prasmes.  

Kopienā ļoti trūkst kopīgu iedzīvotāju pasākumu un iespēju kopdarbībai. 

Joprojām aktuāla ir transporta jautājums, kas ļoti ierobežo iedzīvotāju nokļušanu uz  Ķekavas novada centrā organizētajām aktivitātēm. Tāpēc nepieciešamas tās organizēt pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.

Mērķis - Veicināt Kopienas iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu atbilstoši viņu vēlmēm, vajadzībām un iespējām.

Uzdevumi - 

  1. Organizēt vingrošanas grupu nodarbības fizioterapeita vadībā un fizioterapeita konsultācijas.

  2. Vingrošanas paklāju iegāde.

  3. Organizēt trīs praktiskās meistarklases - darbnīcas - 2.1. “Vizuālo vides interjera elementu gatavošana”; 2.2. “Multimediju  kvalitatīva satura veidošana”; 2.3. “Gatavošanās gadskārtas svētkiem un to svinēšanas tradīcijas”.

Galvenie pasākumi- Organizēt attiecīgās aktivitātes - nodarbības, individuālās konsultācijs, meistarklases - darbnīcas.

Mērķauditorija- Kopienas iedzīvotāji, gan tie, kas piedalīsies organizētajās aktivitātēs, gan viņu ģimenes locekļi, kā arī sabiedrība kopumā. Aktivitātes varēs apmeklēt jebkurš iedzīvotājs, bet pieļaujam, ka aktivitāšu tēmas būs tās, kas noteiks apmeklētāju mērķauditoriju. Būs tēmas, kas aktuālākas varētu būt pusaudžiem un jauniešiem, ģimenēm, senioriem, sievietēm un citiem. Aktivitāšu norišu organizēšanā tiks iesaistīti brīvprātīgie (to uzdevums būs informēt par aktivitātēm, uzrunāt kopienas iedzīvotājus).

Projekta mērķis:

Veicināt Kopienas iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu atbilstoši viņu vēlmēm, vajadzībām un iespējām.

Ilgums:

No 01.08.2022. līdz 31.12.2022. (5 mēn.)

Budžets:

Pieprasītā summa: 4162,50 EUR || 90.00%
Līdzfinansējums: 462,50 EUR || 10.00%

bottom of page