top of page
Search

Aizritējusi Mežinieku kopsapulce

Updated: Oct 4, 2021

27. augustā Mežinieku ļaudis pulcējās uz apkaimes iedzīvotāju kopsapulci, tikai šoreiz tās mērķis bija daudzsološs – jāuzsāk stratēģiskā attīstības plāna izstrāde Mežinieku kopienai. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja un aktīvi darba grupās līdzi darbojās arī novada priekšsēdētājs J. Žilko.


Kopsapulcē iedzīvotāji uzzināja par Mežinieku nosaukuma izcelsmi, atskatījās uz Mežiniekos jau paveikto un kopienas izveides pamatiem, iepazinās ar projektā aktuālo un plānoto, kā arī uzzināja par lielās Mežinieku iedzīvotāju sociālās aptaujas rezultātiem. Pasākuma otrajā daļā iedzīvotāji sparīgi darbojās četrās grupās, kurās tika spriests par to, kā būt kopā un sadarboties, kā padarīt apkaimi pievilcīgāku dzīvošanai, kā sekmēt vietējo ekonomiku, un arī par Mežinieku kopienas tēla veidošanu un atpazīstamības veicināšanu.

Viena no darba grupas vadītājām un biedrības valdes loceklēm Ineta Boša teic: “Kad virzījām idejas, sapratām, ka lielāko daļu tomēr aizņem tās, kuras varam mēs paši, rakstot projektus, ejot kopā un darot. Cilvēki neprasa un nesapņo par nereālām lietām, bet runā par būtisko, par reāli izpildāmām vienkāršām lietām, kas nepieciešamas, lai dzīvotu drošāk, saliedētāk, acīm un sirdij tīkamākā apkārtnē.” Kā piemērus varam minēt apgaismojuma ierīkošana pieturās, pieturu sakārtošana, atkritumu savākšana, skaistu puķu dobju izveide, grāmatu skapja ierīkošana, universāla atpūtas laukuma izveide, kur atpūtas iespējas būtu jebkuram iedzīvotajam, Misas upes krastu iztīrīšana, zaļā tūrisma attīstīšana gar Misas krastu, peldvietu iekārtošana, kā arī Mežinieku tirgus laukuma labiekārtošana, ar priekšrocībām uz tirgus vietām Mežinieku apkaimes iedzīvotājiem.


Mežinieku kopienai ar projekta palīdzību jau ir tapis savs logo, sava mājaslapa www.mezinieki.lv, izdots buklets, ir savs Instagram konts @mezinieku_apkaime, taču iedzīvotāji labprāt izveidotu arī savu dziesmu, pilnveidotu mājas lapas sadaļu “Mežinieki lepojas” ar stāstiem par krietnajiem apkaimes ļaudīm, veidotu kopīgu meža velšu recepšu grāmatu, sadarbotos vienota dabas tūrisma piedāvājuma izveidē, savītu Misas līkločus ar cilvēku dzīves līkločiem upes krastos, uzklausot vecāko ļaužu stāstījumus un veidojot pieredzētā liecības par apkaimi.


Bija manāms, ka izsakot idejas, vienoti bija ļoti dažāda vecuma iedzīvotāji un nebija manāma būtiska atšķirība vajadzībās un risinājumos pa vecuma grupām. Biedrības aktīvisti secina, ka jāturpina veidot dažādas aptaujas, jo tajās cilvēki labprāt piedalās un izsaka viedokli, kā arī dažādos citos veidos jāaktivizē apkaime. Iedzīvotāji īpaši pauda atbalstu aktivitātēm, kur var ko jaunu iemācīties, iegūt pieredzi, izveidot vai labiekārtot, kā arī tradicionāliem - regulāriem saliedēšanās pasākumiem, kā ikgadējiem Mežinieku svētkiem, Jāņu ielīgošanai, rudens tirdziņiem, kas notiek katru gadu. Kopienā jau aktīvi darbojās Whatsapp un arī Facebook grupa, taču tika ierosināta arī citu sociālo kanālu izmantošana, kā piem., Telegram kā alternatīva Whatsapp, un Youtube / Instagram TV - video filmēšana par Mežinieku apkaimi, kas varētu kļūt par jauniešu iniciatīvu.


Prezentācijas materiāls par biedrību aplūkojams šeit:

Kopsapulces prezentacija
.pdf
Download PDF • 1.79MB

Un prezentācija par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem skatāma šeit:


Sociālā aptauja
.pptx
Download PPTX • 11.10MB
0 comments

Comments


bottom of page