top of page
Search

Tematiskā darba grupa sadarbības kapacitātes stiprināšanai kopīgu tūrisma produktu izveidē.


28.06.21. Edgara Ražinska vadībā notika tematiskās darba grupas tikšanās, kuras laikā tika apspriesti populārākie digitālie rīki, ar kuru palīdzību celt gan Mežinieku kā apkaimes, gan tās tūrisma produkta/pakalpojuma vērtību, piesaistīt uzmanību un izglītot sabiedrību.

Tika apskatīti tādi rīki kā Google my business, Tripadvisor, mājaslapas, Facebook, Instagram, Park4night un citi. Padziļināti tika aplūkots Instagram aplikācijas lietošanas ieteicamais stils, tonis, saturs un filosofija.

Darba grupa praktiski iesaistījās Google atsauksmju veidošanā, iepazinās ar Tripadvisor lietotnes pamatprincipiem, apskatīja esošo situāciju sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #Mezinieki un izdarīja secinājumus, kā uzlabot esošo situāciju nākotnē.

Noslēgumā, dalībnieki apjauta, ar ko strādāt, kādi darbi veicami un kāds varētu būt potenciālais virziens, kurā strādāt, lai popularizētu Mežinieku apkaimi kā tūristiem pievilcīgu galamērķi vai pieturas punktu.


0 comments

Comments


bottom of page