top of page
Search

Otrā Zoom tikšanās ar Norvēģu partneriem


13. septembrī biedrības valde jau otro reizi tikās ar projektā piesaistītajiem Norvēģu partneriem. Šoreiz tikšanās mērķis bija šo pieredzējušo mentoru vadībā analizēt iedzīvotāju aptaujā iegūtos datus, kā arī uzkausīt ekspertu sagatavoto prezentāciju par kopienu attīstības teoriju.

Sarunas gaitā uzzinājām arī vairākus labās prakses piemērus citviet Eiropā, ko realizē mums līdzīgas, aktīvas kopienas, kā arī uzklausījām ierosinājumus un potenciālos izaicinājumus sadarbībā ar pašvaldību.

Tikšanās gaitā kungi neskopojās ar labiem vārdiem un atzinīgi novērtēja biedrības ieguldīto darbu, kvalitatīvu datu ieguvē no apkaimes iedzīvotājiem. Tika apspriestas arī iespējamās formas nākotnes sadarbībai, kurā galvenais akcents būtu likts uz apmācībām par to, kā kopienai pašai radīt nelielus, bet regulārus ienākumus.


0 comments

Comments


bottom of page