top of page
Search

Noslēdzies apjomīgais Aktīvo Iedzīvotāju Fonda kapacitātes projekts

Pateicoties akaimes iedzīvotāju iesaistei, atbalstam ar labajām domām, iedvesmojošiem vārdiem un iedrošinājumiem, ir noslēdzies viens liels posms biedrības attīstībā: no darbības veida "no pasākuma uz pasākumu" esam pārgājuši uz mērķtiecīgu, kopienas attīstības startēģijā balstītu, strukturētu darbību.

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ar tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumu par gūtajām atziņām iepriekšējā gadā, noslēdza Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) programmas projektu “Biedrības pāreja nākamajā attīstības posmā” un ir gatava aktīvi turpināt darboties arī šajā gadā, realizējot nākamos projektus.

2021. gadā biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” gan realizēja jau par tradīcijām kļuvušos pasākumus, gan veidoja jaunus, gan ieviesa Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu. AIF ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.

Projekts aizsākās 2021. gada maijā un noslēdzās 2022. gada februārī. Pa šo laiku realizētas tādas aktivitātes kā:

  • apkaimes zīmola izstrāde,

  • iedzīvotāju sociālā aptauja,

  • mājaslapas izveide (www.mezinieki.lv),

  • apmācības,

  • pieredzes apmaiņas braucieni uz citām Latvijas kopienām,

  • ziedojumu vākšanas kampaņa iedzīvotāju kopējām iniciatīvām,

  • pieredzes apmaiņas pasākums tiešsaistē un

  • iedzīvotāju kopīgā darbā izveidots Stratēģiskais attīstības plāns trīs gadiem, kas balstīts pašu iedzīvotāju izvirzītajās prioritātēs.


Kopienā uzlabojusies komunikācija un sadarbība, kā arī augusi vēlme ar līdzdarbošanos un finansiālo artavu atbalstīt iniciatīvas, lai tādējādi padarītu dzīvi Mežiniekos vēl labāku. Ir sperts plats solis, lai radītu vidi kopīgām iedzīvotāju iniciatīvām un sadarbībai. Projekta mērķis - ielikt ilgtspējīgu pamatu biedrības attīstībai nākotnē, ir sasniegts.

Un tiek jau plānotas nākamās aktivitātes jaunajā projektā, kura ietvaros būs iespēja turpināt kopienas veidošanu, realizējot tās attīstības plānā noteiktās prioritārās darbības, kas nav iespējamas vien ar brīvprātīgo darbu. Atvērta komunikācija ar iedzīvotājiem un aktīva iesaiste lēmumu pieņemšanā ir atslēga uz pozitīvām pārmaiņām ilgtermiņā!

Kopienā ir spēks! #augamMežiniekos
0 comments

Comments


bottom of page