top of page
Search

Darba grupa izstrādā Mežinieku kopienas stratēģisko attīstības plānu

Mežinieku kopiena kopš 2021. gada maija, kad uzsāka projektu "Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā", mērķtiecīgi dodas uz priekšu un nu gada nogalē nonākusi pie viena no nopietnākajiem uzdevumiem - izveidot kopienas stratēģisko attīstības plānu nākamajiem trīs gadiem.


Lai to varētu paveikt, vasarā tika ievākti un apkopoti dati, aptaujāti un uzklausīti apkaimes iedzīvotāju aptaujā, kam sekoja iedzīvotāju kopsapulce, kur tika spriests par pritoritārajiem attīstības virzieniem. Tam sekoja nopietns un laikietilpīgs darbs pie stratēģijas izveides un SVID analīzes, līdz 19.11.21. tika organizēta darba grupas tikšanās, lai veiktu labojumus izstrādātajā dokumentā, kā arī lai vienotos par aktivitātēm, kas veicamas nosprausto mērķu sasniegšanai.


Lielais darbs ir noslēdzies un stratēģiskais attīstības plāns ir pabeigts. Turpmākie soļi, kas sekos: plāna prezentācija iedzīvotājiem DOMRADĒ 26.11.21.


Stratēģija veidota projekta "Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā", ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, ietvaros.

0 comments

Comments


bottom of page